Som en betalende kunde hos firmafotografen får du full bruksrett på dine digitale bilder.

Det vil si at du kan uten begrensning:

  • Dele
  • Endre
  • Printe

Bilder (untatt klassebilder) som du har kjøpt kan du altså bestille så mange prints av som du ønsker og slipper å betale for hvert enkelt bilde, som mange fotografer opererer med.

Du trenger ikke å kreditere bildene ved privat bruk, men referer gjerne til oss. For andre publiseringer brukes Firmafotografen eller Altnet media.

Det er ikke tillatt å videreselge bilder og iht. åndverksloven eies bildet av firmafotografen.